Fyll inn din forventede utleiepris,
og se hva våre tjenester koster

Markedspakke

 • Finn.no
 • Bilder
 • Prospekt
 • Sosial media

3900 ,-

Innflyttning

 • Visning
 • Referansejekk
 • Kredittsjekk
 • Garanti / Depositum ( se flere priser )
 • Innflyttningsprotokoll

65%
Av første leie

Markedspakke

 • All kontakt med leietaker
 • Fakturering av leie
 • Oppfølging av ubetalt leie
 • Justering av leie
 • Rapportering til utleier
 • Naboklager
 • Utflytningsprotokoll

10%
Per mnd

Engangskostnad

3900 ,-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.65 x 10000 =

6500.00 ,-

Total engangskostnad:

10400.00,-

Pris per måned

Total engangskostnad:

1000.00,-